Länkar


Länkar

Stanford Encyclopedia of Philosophy - övergripande artiklar av framstående filosofer.

Internet Encyclopedia of Philosophy - övergripande artiklar av framstående filosofer.

PhilPapers - index och arkiv över filosofiforskning.

FilosoFilmFestivalen - årlig festival i Luleå där man ser filmer och diskuterar dem filosofiskt. Filusofia har varit samarbetspartner för festivalen upprepade gånger.

ICPIC - internationellt sällskap för filosofiska samtal med barn.