Om filosofi


Om filosofi

Ordet ”filosofi” kommer från grekiskans "philosophia", som betyder ungefär ”kärlek till visdom”. En etymologisk redogörelse ger väl dock knappast ett tillfredsställande svar på frågan ”Vad är filosofi?". Ett typiskt filosofiskt sätt att gå till väga för att svara på den frågan vore att ge nödvändiga och tillräckliga villkor för att något ska vara filosofi, dvs. ställa upp villkor som något måste uppfylla för att räknas som filosofi, och som enbart filosofin uppfyller. Detta skulle ge ett mycket exakt svar, men vi kan inte ge några sådana villkor här (om det alls är möjligt i filosofins fall). Vi ska i stället (se undersidorna) försöka förklara varför man ska läsa filosofi, besvara några funderingar man kan ha om filosofiämnet och beskriva några delområden inom filosofin. Genom dessa svar hoppas vi att det växer fram en ganska klar bild av ämnet, och av varför ämnet behövs.