Om filosofi


Filosofi vid LTU

Nedan följer kort information om filosofiämnet vid LTU.

Historik

Filosofiämnet är förhållandevis nytt vid LTU. Tidigare gavs kurser i filosofi genom dåvarande IES. Filosofiämnet i sin nuvarande form växte fram 2004 och sedan dess har en rad disputerade lärare arbetat med ämnet.

Kurser

Vid LTU finns kurser i filosofi på A-, B- och C-nivå. Filosofilärarna undervisar i filosofi inom många olika program och kurser. Många kurser kan läsas fristående, så att man kan läsa i sin egen takt. Följande är några av de fristående kurser som finns på A-nivå:
- Argumentationsanalys och logik
- Filosofiska frågor
- Etik
- Filosofins historia

Praktisk och teoretisk filosofi

Vid LTU är filosofin samlad under enbart ett ämne, medan t.ex. Stockholms universitet har delat filosofin i teoretisk respektive praktisk filosofi. Att betrakta filosofi som ett gemensamt ämne är standard utanför Norden, undantaget att filosoferna ibland ger logik samt vetenskapsfilosofi som enskilda kurser, åtminstone på grundnivå, vid vissa universitet. Vid LTU innehåller filosofikurserna både sådant som skulle klassas som praktisk och som teoretisk filosofi. Detta ger studenterna breda kunskaper, och ämnen från ”båda sidorna” berör ofta varandra.