Om filosofi


Jobb som filosof

En tyvärr förekommande missuppfattning är att filosofistudier är onödiga när det handlar om anställning. I texten tillhörande underrubriken ”Varför filosofi?” argumenterade vi för att det finns många skäl att läsa filosofi. Här vill vi säga lite om möjligheten till arbete.

Eftersom många filosofiska frågor och egenskaper är både gränslösa och tidlösa, så kan man använda sin filosofiska kunskap överallt och närsomhelst, vilket bl.a. innebär att man inte måste jobba just i Sverige. Dessutom är den filosofiska arenan internationaliserad, och mycket forskning bedrivs på engelska, så oavsett var du är utbildad är du tränad på samma sak. Det finns alltså bra möjligheter att jobba utomlands som filosof.

På många engelska universitets hemsidor, likväl som på ledarsidorna i New York Times, skrivs om just detta. I dagens värld är mycket kunskap föråldrad redan innan studenterna lämnar sina utbildningar. De förmågor man skaffar som filosof är däremot mycket bestående. Informationsmängderna växer och i detta informationssamhälle är många av de filosofiska kvaliteterna helt avgörande. Exempel på sådana kvaliteter och förmågor som nämns är: att se problem ur flera synvinklar; att tänka kritiskt; att kunna argumentera för och förklara sina ståndpunkter; att kunna värdera argument, texter och information; att tänka logiskt och strukturerat; att skriva och behandla även komplexa problem tydligt, klart och enkelt; att tänka kreativt, nyskapande och fritt; att se och förstå etiska aspekter, och att inhämta ny information.

Tänkbara arbeten och karriärområden som nämns ofta är näringsliv och industri i allmänhet, politik, management, journalistik, beslutsfattande av olika slag, riskanalys, utredningar, uppgifter knutna till etik, likväl som utbildning, författande, egenföretagande av olika slag och kreativa arbeten. Variationen är stor på vad filosofer arbetar med i den engelskspråkiga världen. Andelen anställda är också hög (enligt många undersökningar högre än genomsnittet för akademiker). Ofta skrivs också tyvärr att många arbetsgivare inte först förstår vikten av att anställa den filosofiutbildade, men efter att ha hört personen förklara sina egenskaper ändrar uppfattning.

I Norge har filosofin länge haft ett starkare fäste än i Sverige. Man har där bland annat de senaste åren alltmer utvecklat en verksamhet där människor i olika situationer pratar med en filosof istället för en psykolog, för att få goda råd och hjälp med att förstå sin omvärld. (Se t.ex. boken Filosofi för livet av Svare och Herrestad.)

I Sverige är det fortfarande inte lika bra som i t.ex. England och USA för oss filosofer. Kan du argumentera för dig (och det utvecklar du som filosofistudent) så bör du dock ha chansen. Dessutom kanske vi kommer att få se samma utveckling även här. Detta tycks rimligt, om man ser till de egenskaper studier i ämnet kan ge. Åtminstone är det ofta uppskattat att ha något som gör dig speciell (och än så länge är du ganska speciell som filosofiutbildad). Filosofin både sticker ut och är användbar.