Om filosofi


Varför filosofi?

Här ger vi sex skäl att studera filosofi. Fler skäl finns givetvis, men detta är en kort presentation av några goda.

Bli smartare

Flera undersökningar (se exempel nedan) visar att filosofistudenter är bland de mest framgångsrika (nej, vi skryter inte) i tester för t.ex. forskarstudier och specialutbildning. Filosofin studerar det rena tänkandet. Andra studier innefattar både ”tänkande” och att lära sig fakta om sitt område medan filosofistudier nästan enbart är inriktade på tankeverksamhet och att lära sig tankeverktyg. Filosofin är dessutom bred och allmän - med allt från logik till språkfilosofi, argumentationsanalys och etik. Detta gör filosofistudier till ett utmärkt redskap för tankemässig utveckling.

Alla vetenskapers grund

Historiskt härstammar alla vetenskaper ur filosofin. Mer därtill beror alla andra vetenskaper mer eller mindre på filosofi: det är argumentation och logiskt tänkande som binder samman empiriska påståenden till vetenskaper. För att detta ska ske krävs inte bara filosofisk metod, utan filosofiska teorier om hur detta bör gå till. Utan svar på t.ex. vetenskapsteoretiska, etiska, språkfilosofiska och kunskapsteoretiska frågor tycks det svårt att finna en fast grund för dem att stå på.

Nyttigt i övrig utbildning

De egenskaper du har stor chans att utveckla genom filosofistudier är nyttiga för i stort sett alla andra studier: logiskt resonemang, kritiskt och strukturerat tänkande, värderande, väl underbyggd argumentation, analys av problem samt kreativt och nyskapande tänkande. Att studera filosofi kan ge dig bättre resultat och förståelse i övriga studier. Exempelvis finns amerikanska studier som visar att det bästa att läsa innan ”Law school” är filosofi. En undersökning om filosofistudenternas resultat finns här.

Världens viktigaste frågor

Vad bör vi göra? Finns objektiva fakta? Kan vi ha kunskap? Finns rätt och fel? Vad betyder rättvisa? Vad är sanning? Har vi en fri vilja? Dessa, och andra filosofiska frågor, är grundläggande för snart sagt all mänsklig verksamhet och bland de mest centrala och viktiga frågor vi har. Olika svar på många av dem har långtgående konsekvenser. Vi tycker att det är viktigt för mänskligheten att svara på dem, och det är tillfredsställande för oss alla att söka mer förståelse om dem, och försöka bidra till att ge tillfredsställande svar.

Attraktiv för arbetsmarknaden

Låter konstigt för vissa, men mycket talar för det. Läs mer på nästa undersida (”Jobb som filosof”). Filosofistudenter är eftertraktade både till en mängd olika arbeten och till vidare studier i många ämnen på högre nivå.

Stilla hungern

Har inte alla sökt efter meningen med livet, frågat sig vad vi bör göra, stått inför olika typer av existentiella tvivel och kriser, undrat vad vi egentligen kan veta, om vi har en fri vilja, osv? Att försöka få (och ge) svar på dessa frågor är angeläget för många av oss. Filosofistudier ger dig verktyg att bättre förstå och analysera svåra problem, värdera argument och se viktiga aspekter av ett problem. Hos filosofer finns väl utarbetade svar på många av livets svåraste frågor. Tillvaron kan bli förgylld av att man lär sig tänka klokare kring grundläggande (såväl som mer vardagliga) frågor.
Vad vi skrivit här är bara korta presentationer av dessa svar. Mer skrivet om detta finns också på filosofiavdelningarna på universiteten i Göteborg och Linköping.
En länk till en artikel i NY Times om filosofistudier.