Om Filusofia


Aktiviteter

Nedan finns information om några av våra arrangemangsformer. En del är rena föreläsningar, och en del innehåller diskussion där alla som vill deltar. Det är helt okej att bara lyssna, även om det är diskussion. Det ställs inga krav på att man ställer frågor eller pratar på något sätt. Men vill man är det välkommet.

Filusofiadiskussion

Fritt för alla att komma. Vi samtalar om något ämne som kan vara bestämt i förväg eller beslutas gemensamt av deltagarna. Någon högre student eller lärare agerar ordförande, men inget föredrag hålls.

Öppen föreläsning

En föreläsning om något ämne. Alla är välkomna. Ibland kan vi dock skriva att en föreläsning kan vara svår för någon som är ny inför ämnet, men det är välkommet att komma och ge det ett försök. Efter föreläsningen ges tid för diskussion och frågor.

Tentastuga

En tentastuga är ett tillfälle att diskutera aktuella kurser inför tentamen eller annan examination. Stugan leds av någon student som har läst kursen tidigare. Om deltagarna förbereder frågor blir stugan bättre, men detta är inget krav för att komma. Vår förhoppning (och den erfarenhet vi har fått hittills stöder detta) är att man skall få ut mer av stugan än man fått av lika lång tid spenderad på egen läsning. Det förekommer även andra filosofistugor under kursernas gång där studenter leder övningspass relaterade till kursinnehållet.

Filosofisk jukebox

Fritt för alla att komma. Flera olika föreläsningar föreslås och deltagarna röstar om vilken som ska hållas.

Textseminarium

Inför seminariet bör man ha läst den text som är aktuell till seminariet (artikel eller kapitel ur en bok). Seminariet kan inledas med ett föredrag. Alla intresserade är välkomna.

Filusofiaseminarium

Seminariet inleds med ett föredrag av en i förväg inbjuden talare (medlem eller gäst). Därefter samtalar alla intresserade med utgångspunkt från föredraget. Fritt för alla att komma.