Verksamhet


Verksamhet

Tre korta punkter

1. Anordna filosofistugor, diskussioner, föreläsningar och andra sammankomster, för medlemmar och andra. Se startsidan.

2. Anordna filosofidagar. Föreningen skall sträva efter att en dag per år (eller termin om möjligt) anordna Filosofidagen - en dag med föreläsningar om filosofi. Även föreläsare från andra vetenskapliga discipliner kan inbjudas att tala om närliggande frågor, som filosofiskt relevanta aspekter av sina områden. Även studenter på filosofikurser kan inbjudas att föreläsa. Föreläsare utses och tillfrågas av styrelsen tillsammans med filosofilärarna.

3. Vara en länk mellan studenter, undervisande personal och ämnet som sådant.

Övrigt om vår verksamhet

Universiteten har tre huvudsakliga uppdrag: forskning, utbildning samt integrering med allmänheten och samhället. Filusofia arbetar med de två senare: föreningen är ett stöd för filosofistudenter på många sätt, och föreningen fungerar också på flera sätt som en länk mellan LTU och övriga samhället. Filusofia vill därutöver bidra till att stärka filosofiforskningen vid LTU genom att synliggöra den ytterligare, samt genom att hjälpa filosofistudenter att kunna gå vidare till forskarutbildning - både inom filosofi och andra ämnen.

Filusofia arbetar generellt för att tillvarata medlemmarnas, och andra filosofistudenters, intressen. Föreningen arbetar också för att stärka filosofiämnet, av en övertygelse att ämnet behövs och är av stor nytta för individ, universitet och samhälle.