Difference between revisions of "Regler"

From LUDD - Luleå Academic Computer Society

m
m (Protected "Regler": High traffic page (‎[edit=sysop] (indefinite)))
 
(No difference)

Latest revision as of 13:09, 8 September 2014

Det finns två uppsättningar av regler, förutom stadgarna och reglementet, som medlemmar och styrelsen bör följa - kontraktsregler och trivselregler. Kontraktsreglerna är de regler som står skrivna på det kontrakt nya medlemmar skriver under innan registrering. Kontraktsreglerna handlar om säkerhet.

Trivselreglerna är tidigare oskrivna regler som tagits fram och klubbats igenom på ett medlemsmöte. Dessa är till för att skapa trygghet och trevnad för medlemmarna. De finns för att medlemmar ska få ut så mycket som möjligt av de tjänster som Ludd erbjuder.

Definitionen på lokalen "T1": T1 är det interna namnet på Ludds medlemslokal A1401. Det finns fler lokaler, som serverhallar och förråd. Dessa har medlemmar vanligtvis ingen tillgång till. För att få tillgång krävs tillåtelse från styrelsen.

Kontraktsregler

 • En medlem bär personligt ansvar för sitt användarkonto på Ludd. Lösenordet som tillhör det personliga kontot måste hållas hemligt. Om det finns misstankar att lösenordet är känt för tredje part måste det omedelbart bytas ut.
 • Medlemmar har ej tillåtelse att med mening förstöra filer, data eller hårdvara. Förberedelser för eller faktiska intrång, såsom försök att ta reda på andra användares lösenord eller motsvarande är förbjudet.
 • Att bryta mot dessa regler resulterar i avstängning från att använda Ludds datorer.

*Kontraktet är i original på engelska. Dessa regler har blivit översatta på godtyckligt sätt, för exakt formulering se kontrakt.

Trivselregler

Ludd har ett antal regler som satts upp för allas trevnad. Dessa regler är till för att skapa en trevlig och lugn miljö i T1 där medlemmar kan studera och socialisera på ett neutralt plan. I denna anda existerar följande regler:

Tystnadsplikt

Inom tiderna 07.00-17.00 har en medlem som använder T1 som studieplats all rätt att kräva att andra medlemmar ska vara tystare, om anledningen till att störande ljud och irritation uppstått faller under dessa punkter:

 • Musik spelas för högt.
 • Spelande förekommer på något sätt. Exempel på detta är kort-, bräd-, dator- och TV-spel.
 • Heta diskussioner har uppstått.
 • Onödig högljudhet förekommer.

Medlemmar är fortfarande tillåtna att utföra dessa aktiviteter, under följande omständigheter:

 • Medlemmen har ej fått en kommentar av en närvarande medlem i lokalen om att vara tyst.
 • Medlemmen har frågat alla närvarande medlemmar i lokalen och fått ett jakande svar av samtliga.
 • Medlemmen slutar omedelbart med aktiviteten vid första antydan till att det är störande för övriga.

Öppettider

Det finns möjlighet att komma in i T1 under hela dygnet. Under vardagar mellan tiderna 04.00-07.00 är det dock förbjudet att vistas i lokalerna under en längre tid. Det enda som accepteras som “kortare tid” är hämtning av skolmaterial el. dyl. Styrelsen kan ge en medlem tillåtelse att vistas i lokalen under de “förbjudna” timmarna om medlemmen frågar, medlemmen måste dock ha en god anledning till vistelsen och styrelsen har rätt att utan skäl avslå ansökan.

Spelförrådet

Ludds spelförråd F1 innehåller saker som medlemmar ställt dit. Dessa föremål räknas som att de är lånade till Ludd av medlemmarna på obestämd tid. En medlem som ställer in saker i F1 gör det med vetskapen om att dessa föremål kan komma att lånas av andra medlemmar utan förfrågan. Alla föremål som ställs in av en medlem i F1 måste dokumenteras med hjälp av den blankett som finns tillgänglig i förrådspärmen. Där ska även antecknas namn och Luddanvändarnamn för medlemmen.

När en medlem önskar låna något ur F1 görs detta med vetskapen om att det är strängeligen förbjudet att medföra det lånade föremålet ut ur T1 utan ägarens vetskap och tillåtelse.

Projektor

Ludds projektor kan bokas av medlemmar. Följande regler gäller projektorn:

 • Projektorn bokas genom hemsidan https://member.ludd.ltu.se
 • En person som bokat projektorn har alltid förtur på att använda den.
 • Har personen som bokat projektorn inte gjort anspråk på den inom de 15 första minuterna av bokningen är hela bokningen ogiltig och först till kvarn gäller.
Personal tools