Medlemsmöte 3

published 03/05-24 by hackerbuddy

Hej alla LUDD:are!

Alla medlemmar är härmed kallade till LUDD:s medlemsmöte 3 torsdag den 16/5 klockan 18:30. Planen är att väja in den nya styrelsen för verksamhetsåret 2024/2025 samt att behandla ansvarsfrihet för styrelsen 2022/2023.

Vi kommer såklart bjuda alla som närvarar på mat,och för dem som inte har möjlighet att delta på plats kommer vi fixa en länk.

Har du ett förslag du vill att mötet ska behandla så måste du skicka detta till styrelsen@ludd.ltu.se senast den 9e maj.

Vill du sitta i styrelsen eller som funktionär 2024/2025 så kan du fylla i följande formulär så kontaktar valberedningen dig: https://cloud.ludd.ltu.se/apps/forms/s/wZSHm5pFHqF7mKfGCmSR56fo

Alla dokument som ska presenteras på mötet kommer att skickas ut som senast tre dagar innan mötet så att alla ska kunna läsa igenom dem innan.

Preliminär Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Mötesformalia.

§ 3. Rapport från styrelsen.

§ 3.1 Ekonomisk Rapport

§ 3.2 Information om lokalen

§ 4. Rapport från revisor.

§ 5. Behandling av motioner och propositioner.

§ 6. Personval

§ 6.1. Val av styrelse för verksamhetsåret 2024/2025

§ 6.2. Val av valberedning för verksamhetsåret 2024/2025

§ 6.3 Val av revisor och suppleant för verksamhetsåret 2024/2025

§ 7. Övriga frågor.

§ 8. Mötets avslutande.


Hoppas vi ses där!

Vänliga hälsningar

Ordförande

Rasmus Bengtsson

LUDD 2023/2024