Medlemsmöte 1 - 2023/2024

published 03/10-23 by hackerbuddy

Hej alla LUDD:are!

Alla medlemmar är härmed kallade till LUDD:s medlemsmöte 1 onsdag den 18/10 klockan 18:30. Detta är ett bra tillfälle att lära sig mer om vad som händer på LUDD och att få tycka till om hur LUDD ska utvecklas. På detta möte kommer vi bland annat hantera ansvarsfrihet för styrelsen 2022/2023 och välja in resterande valberedning tillsammans med en lokalansvarig. Vi kommer att hålla till i A1545 samt ha ett zoomrum öppet (länk kommer i ett senare mejl).

Har du ett förslag till förändring är det bara skicka in en motion till styrelsen@ludd.ltu.se senast den 11 oktober.

Alla dokument som ska presenteras på mötet kommer att skickas ut som senast tre dagar innan mötet så att alla ska kunna läsa igenom dem innan.

Vi kommer bjuda på mat till alla medlemmar som anmäler sig på följande länk: https://cloud.ludd.ltu.se/apps/forms/s/7RHWBo4fze5fNcrMwSKdGYkf

Preliminär Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande.

§ 2. Mötesformalia.

§ 3. Rapport från styrelsen.

\ § 3.1. Presentering av nya valda funktionärer av styrelsen sedan föregående föreningsmöte.

§ 4. Rapport från revisor.

§ 5. Förankring av tillsvidare beslutade regler genom medlemsbeslut.

§ 6. Rapport från styrelsen 2022/2023

\ § 6.1. Föregående styrelsens verksamhetsberättelse.

\ § 6.2. Föregående styrelsens bokslut.

§ 7. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 2022/2023.

§ 8. Personval

\ § 8.1. Valberedning

\ § 8.2. Lokalansvarig

§ 9. Behandling av motioner och propositioner.

§ 10. Övriga frågor.

§ 11. Mötets avslutande.

Hoppas vi ses där!

Mvh

Rasmus Bengtsson

Ordförande 2023/2024

LUDD vid Luleå Tekniska Universitet