LUDD evenemangsdatum, samt statusuppdatering angående DH2

published 27/08-23 by freddo

Hej igen, återkommer snabbt igen efter senaste utskicket då vi nu har fått lite mer info, samt fastslagit vissa av höstterminens evenemang.

Evenemangsdatum

Här kommer datumen för evenemangen hittills planerade under höstterminen.

Evenemang Datum
Unix kurs 2023-09-05
LaTeX kurs 2023-09-11
Python Hackathon 2023-10-03
Medlemsmöte 1* 2023-10-12
Tacophaesten* 2023-11-04
DataLuddLan (.dll)* 2023-11-11
GIT-kursen* LP3
Cross-Country LAN (CCLan)* LP3
LUDD32++* LP4

Datum för evenemang markerade med * är preliminära

Ni kan hitta mer information om LUDD:s kurser här. Datum för VT24 kommer vid ett senare tillfälle.


Statusuppdatering angående DH2

Vi har haft ett möte med LTU Fastighet nu i veckan, där vi fått info angående lokalsituationen. Som det ser ut i dagsläget så är målsättningen att lokalen ska vara klar för inflytt innan årsskiftet. Detta kommer ske i tre faser.

Fas 1, avveckling av DH2

DH2 kommer nu under de kommande två veckorna att fullständigt avvecklas. Ett eller två opencompute rack kommer stå kvar med passiv kylning, resterande kommer flyttas till förvaring, därav troligen tentamenssalen A1016.

Detta kommer innebära att ni som har kvar servrar behöver hämta upp dem, annars kommer de att placeras i förvaring.

Fas 2, idrifttagning av DH3

Vi kommer flytta serverrummet till nuvarande SRT-förråd. Uppgifterna vi fått är att så snart som det är utrymt och vi har utrymt DH2 så kommer det ta drygt fyra veckor att dra el, nätverk, och kylning. Därefter så kommer vi att inhusa och idriftsätta DH3. Det kommer finnas mindre utrymme efter flytten, därav återstår det att se hur mycket utav LCnet kan kvarstå efter flytten.

Vi siktar på att om möjligt ha mindre än ett dygns downtime under flytten.

Fas 3, Inflyttning till nya medlemslokalen

Nya medlemslokalen kommer vara där DH2 för nuvarande ligger. Utöver att de nuvarande väggarna behöver rivas för att sedan omplaceras, så är det stora frågetecknet ifall lokalen kommer kunna användas medans golvet i den nuvarande medlemslokalen rivs. Det är oklart, men beroende på vad som finns i golvet kan det återstå en längre saneringsperiod upp till tre månader efter att det rivs, vilket kan knuffa inflyttning bakåt fram tills det är klart.

Till följd av att DC3 kommer rivas, så lär det tillgängliga utrymmet minskas ytterligare, men det kommer hända vid ett senare skede.

Om den nya väggen som separerar den nya medlemslokalen kan tätas så att inte damm och annat från golvrivningen sipprar in så finns det möjlighet att Fas 3 kan ske samtidigt eller rentav före Fas 2.


Är ni i krökarna får ni gärna komma förbi och hjälpa till, annars ifall ni vill får ni gärna donera en pizza🍕 till oss som genomför flytten.


Tack för mig,
Fredrik Falk (freddo)
Kassör 2023-2024