Statusuppdatering, samt nytt RSS flöde

published 22/08-23 by freddo

Hej allihopa!

För er som fortfarande använder RSS läsare så finns det nu en LUDD RSS feed, tillgänglig här: https://www.ludd.ltu.se/feed.rss Förhoppningen är att använda det till att automatiskt skapa utlägg på våra övriga sociala medier, men det återstår att se.

Nog om det. Det har varit lite tunt med uppdateringar, men ni som är inne på vår Telegram har kanske snappat upp ungefär vad som händer i LUDD. Senast vi la ut något här så skulle flytten ske i mars, vilket kom och gick. Medlemslokalen revs och tömdes, men DH2 serverhallen lämnades i stor grad orörd. Arbetet som skulle genomföras i lokalen har inte påbörjats, till vår och er stora frustration. Förhoppningen är att nu efter semestern är avslutad så ska vi ha ett nytt möte med LTU:s fastighetsavdelning, där vi med lite tur kanske kan få något liknande en tidsplan.

Så som det lämnades i mars så är planen att ett av SRT:s förråd som står vägg i vägg med serverhallen ska utrymmas, för att göra plats för serverutrymmet. Medlemslokalen ska sedan flyttas till där det nuvarande serverhallen är. Under flytten hoppas vi kunna minimera downtime, dock lär det bli en period med reducerad kapacitet då kylanläggningen och ström dras om. Vi har också fått det påpekat att DC3 experimentet ska avslutas, och därmed rivas, men det får lov att ske i ett senare skede.

I övrig aktivitet så har LUDD medverkat i DataLuddLan (.DLL) under vårterminen. Ett hackathon genomfördes i samband med Datateknik's programförening DDOS, vilket dessvärre inte hade högt intresse. Nolleperioden är i fullgång i skrivande stund, och vi visar upp föreningen så gott det går, men utan lokal så är det svårt.

Det syns ännu inget ljus i slutet av tunneln, men vi kommer att fortsätta jobba på. Vi hoppas att kunna öka intresset för föreningen genom att hålla mer frekventa evenemang under höstterminen, och att påskynda lokalombyggnationen i den mån det går. Det sista vi vill är att LUDD:s lokal blir som D-huset!


Allt gott,
Fredrik Falk (freddo) Kassör 2023-2024