Om Filusofia

 
 

Lite om vår förening

 

Om filusofiaKontaktinformation

E-mail: filusofia@gmail.comFilusofia rekommenderar

Kurser: Filosofi A, Argumentationsanalys och logik

Böcker: ”Fem filosofiska frågor” (Tersman, 2003), ”Vad är meningen med alltihop?” (Nagel, 1991), ”Vetenskapliga tankeverktyg : till grund för akademiska studier” (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012)

Filosofer: Platon, Descartes, Robert Nozick, Peter Singer

Aktiviteter: Filusofias träffar, filosofistudier, Unga tankar, FilosoFilmFestivalen

 

Filusofia är Luleå filosofistudenters förening. Även om man inte läser filosofi är man välkommen som medlem. Läs mer om vår fina förening genom att välja någon av underrubrikerna ovan. Se även de andra rubrikerna ovan och deras underrubriker för mer information om respektive område.

... och JA!, vi har stavat Filusofia rätt. FilUsofia, som i FiLU(LEÅ)sofia eller FiL(T)Usofia. Vi måste ju visa var vi hör hemma!

Historia

Filusofia grundades i december 2007. Initiativtagare var Ylva Backman och Viktor Gardelli. De kände att det behövdes en förening, för att ta vara på studenternas intressen, anordna stugor och föreläsningar, och för att fler skulle kunna få del av de positiva effekterna av att ”filosofera”.

Föreningen började tidigt med tentastugor och fria föreläsningar. Därefter har verksamheten växt stadigt, gällande såväl antalet arrangemang som antalet deltagare.