Vad är filosofi?

 
 

Ett sätt att besvara frågan ”Vad är filosofi?” vore att försöka ge villkor som något måste uppfylla för att räknas som filosofi, och som enbart filosofin uppfyller. Detta vore ett typiskt filosofiskt sätt att gå till väga, och kallas att ge nödvändiga och tillräckliga villkor. Detta skulle ge ett mycket exakt och definitivt svar, men vi kan inte ge några sådana villkor här (om det alls är möjligt i filosofins fall). Vi skall i stället i dessa underrubriker besvara olika funderingar man kan ha om filosofiämnet, skriva om varför man skall läsa filosofi, beskriva några delområden, osv. Genom dessa svar hoppas vi att en ganska klar bild av ämnet, och en klar bild av varför ämnet behövs, växer fram.